Támogatás

A Magyarországi Tradicionális Pránanadi Alapítvány közhasznú tevékenységének végzéséhez és az alapítványi célok eléréséhez keresi támogatóit.
Az alapítvány által felkínált támogatási lehetőségek formái:
Anyagi támogatás: Az alapítvány működéséhez szükséges anyagi erőforrások előteremtését az alapítvány az adományokból tudja finanszírozni, amelyeket részben a működésre, részben pedig az alapítvány céljaival összefüggő programok megvalósítására fordítunk. Várjuk minden kedves támogató hozzájárulását, az alábbi bankszámlára: Tradicionális Pránanadi Alapítvány Miskolc CIB BANK Zrt. Budapest 10701173-47840605-51100005. Kérjük támogassa tevékenységünket személyi jövedelemadójának 1%-ával.
Adószámunk: 19335197-1-05.
Önkéntesek: Az alapítvány várja önkéntesek jelentkezését, az alapítvány szervezési feladatainak ellátásához. Az alapítvány nyílt tevékenységéhez, a célok eléréséhez minden kedves önkéntes nagy segítséget adhat munkájával, legyen szó a szervezeti működés vagy társadalmi célok eléréséről.
Jelentkezni az alapítvány e-mail címén lehet: pj.misike@gmail.com
Civil együttműködés: Az alapítvány céljai elérése érdekében nyitott a hasonló civil szervezetek felé, és keresi az együttműködési lehetőségeket. Minden olyan társadalmi szervezetnek, amely célkitűzéseiben hasonló irányelveket tart fontosnak és nyitott az együttműködésre, várjuk a kapcsolat felvételét elérhetőségeinken keresztül.