Érdekes cikkek

A XIV. dalai láma HOROSZKÓPJA
A XIV. dalai láma 2010-ben Magyarorzságon
A dalai láma lemond a tibeti emigráns kormány vezetéséről
Petrezselyem József: TIBET AJÁNDÉKA
Petrezselyem József: GYÓGYÍTÁS SZERETET-ENERGIÁVAL
LÁMAKERESŐBEN
PERT NYERT A DR. LENKEI VITAMIN
DR. LENKEI GÁBOR VÉLEMÉNYE A RÁK KEZELÉSÉBEN ALKALMAZOTT KEMOTERÁPIÁRÓL
Már nyolc hét meditációtól megváltozik az agyunk
Meditálni tanítanak a kórházakban
Ez történik veled, ha meditálsz


A XIV. dalai láma HOROSZKÓPJARendkívüli emberről lévén szó, nemcsak a kíváncsiság, de a tisztelet is hatalmába kerít bennünket, amikor a dalai láma személyiségét vizsgáljuk. A neve (dalai a mongol óceán vagy tenger szóból ered, ennek tibeti megfelelője Gyaco, láma pedig a tanítónak kijáró cím, amit együtt általában Tengernyi Bölcsességnek vagy Bölcsesség Óceánjának szokták lefordítani) olyan tanítóra utal, akinek szellemi nagysága a tenger vagy óceán mélységéhez, nagyságához hasonlít. A buddhisták pápája a világ egyik legrokonszenvesebb vallási és politikai vezetője, aki rendkívüli képességekkel, intelligenciával, remek humorral, derűs nyugalommal van megáldva.
A dalai láma ötéves korában került Lhászába, Tibet fővárosába, ahol a szerzetessé válás teljes tanmenetén végig kellett mennie. Miután Tibetet 0950-ben, a Fém Tigris évében megszállták a kínai csapatok, alig 16 évesen hirtelen el kellett vállalnia Tibet kormányzását. Ő pedig ahelyett, hogy megpróbált volna együttműködni a megszállókkal, inkább vállalta a személyére leselkedő veszélyeket, és végül 1950–ben Indiába menekült. A száműzetésben sikeresen újraszervezte a tibeti kultúra központjait. Sokat utazott, és a világ számos országában megfordult, hogy elvigye a hírt a kedvesség fontosságáról az emberi társadalomban – nemcsak a buddhistáknak és a többi vallás híveinek, hanem minden embernek. A tibetiek, illetve az emberiség értékeit szolgáló töretlen erőfeszítéseinek elismerése okán 1989–ben Nobel–békedíjat kapott.

Békeharcos
Ha megnézzük a dalai láma képletét, látjuk, aszcendense a Mérleg jegyében áll. Az egyensúlyra való törekvés, a helyes arány, a Törvény tökéletességének megnyilvánulása olyan Mérleg-tulajdonságok, melyek a dalai lámára kifejezetten jellemzők. Egyszerű, tiszteletre méltó magatartása azonban nem jelent határozatlanságot, békés habitusa erős, következetes jellemet takar. Mindez kiolvasható a Mars rangvesztett állásából (I. ház), amelyet azonban felerősít egy Napkvadrát: a küzdéskényszer politikai pályára tereli (Rák Plútó a X. házban) a vallási vezetők, akik népét védi a gyarmatosítókkal szemben. (A tibetiek elnyomását a Hold oppozíciója Szaturnusszal jelzi.) A nemes harcban "a Buddha harcosa" a béke eszközét használja (Vénusz az Oroszlánban), amihez igyekszik megnyerni a világ közvéleményét is (Vénusz szextil Merkúr). E folyamatban kulcsszerepet játszik a Merkúr, kiváló kozmikus helyzete (Ikrekben) lokálisan is meg van erősítve (MC közelsége, 9. ház). A Merkúr, mint a gondolkodás és a kommunikáció bolygója, a láma személyiségének és tapasztalásainak elvonatkoztatni tudása rejlik e bolygóállásban. Nézetei egy kétezer–ötszáz éves hagyományban gyökereznek, amit azonban áthat a józan ész és a modern problémák iránti kifinomult érzékenység. A jelen kérdései iránti fogékonyságát sajátos helyzete formálja, melynek révén rengeteget utazik a világban, eltérő kultúrákkal, a legkülönbözőbb emberekkel találkozik, eszmét cserél a tudomány, a vallás és a politika vezető személyiségeivel. Ennek a végeredménye az a bölcsesség, ahogy egyszere közelít derűlátóan és realisztikusan az emberi problémákhoz.


Őszentsége, a XIV. dalai láma született: 1935.julius 6., 12:45 (Zónaidő: -8 óra), Taktser Tibet, Szélesség: 36.32N, hosszúság: 101.12E (aszc. 4 ívfok 41 ívperc Mérleg)

A sárkány bölcsessége
A Merkúr kulcsszerepe mellett egy jellegzetes fényszögsorozat teszi igazán érdekessé a dalai láma horoszkópját. Benne a vízjegyek – lelki élet, mély érzelmek, ösztönös megérzések - területeit összekötő átfutó vagy királyi trigon már ígéretes hírnöke a kivételes sorsfeladatnak. A Nap kedvező fényszögei a Jupiterhez és a Szaturnuszhoz mutatják, hogy Tibet elsőszámú vezetője (Nap a X. házban), aki emigrációba kényszerült (Hold mint a Nap ura a 12. házban), tudatosan törekszik együttműködni a sors erőivel célja megvalósítása érdekében. Tovább ez a királytrigon a Nap–Jupiter oldalán remekül kiegészül egy–egy szextillel a Hold (érzelmek, sejtelmek) és a Neptunusz (univerzális szeretet, együttérzés) együttállása következtében. A fény szögalakzat papírsárkányra emlékeztet (az angolszász szakirodalomból ismert kite): "fejénél" a Hold–Neptunusz konjukció, "farkánál" a Szaturnusz. A fényszögsorozatok közül a (papír)sárkány hangolja össze legkedvezőbben a bolygóhatásokat, a három trigon és két szextilt egy feszült fényszög, a szembenállást működteti.
A Szűz jegyében együtt álló Holdat és Neptunuszt (határtalan érzések, vágyódás a megváltásért) a szigorú Szaturnusz támadja. A szembenállás másik végén a Halakban álló Szaturnusz félelme ugyancsak megalapozott: a káosz, a megmagyarázhatatlan kikezdheti biztonságérzetét, a mély érzések, az együttérzés pedig tehetetlenségbe, függőségbe vagy kiszolgáltatottságba taszíthatják. Ez a feszült fényszög a létbe vetettség problematikáját élezi ki a láma tudatában: a sárkány farkánál (Szaturnusz) az élet a születéstől a halál pillanatáig szenvedés, hiszen nem elérni azt, amire vágyunk, távol lenni attól, amit szeretnénk, az énben való hamis hit mind szenvedés (lásd: Nemes Igazság); a sárkány fejénél (Hold–Neptunusz) pedig megtapasztalja, hogy a sóvárgás minden szenvedés gyökere, mert az hozza létre bennünk az én káprázatát (H. Nemes Igazság). A "szenvedés tengelyét" a nemes lelkű király és főpap: papkirály fényszöge (Nap trigon Jupiter) keresztezi – nem véletlenül, a dalai láma mint szakrális uralkodó mindkét méltóságot birtokolja. A trigon jobb oldalán a Rák Napja előtt nem kisebb feladat várta, mint ráeszmélni saját, igazi természetére. A tibeti szerzetesnek meg kellett tapasztalnia, hogy az élet tényének, az én téveszméjének, az állandótlanságnak, a nyomorúságának és az énnélküliségnek fölismerése megszünteti az érzéki benyomásokhoz, érzésekhez és az én eszméjéhez való ragaszkodást. Ennek következtében az ember egyre inkább függetlenebbé válik érzéseinek érzéki benyomásaitól, a világ benyomásaitól, az önkontroll és az önfegyelem által megtisztítja szívét a szenvedéstől, a mohóságtól, a gyűlölettől és a káprázattól (III. Nemes Igazság). A trigon bal oldalán a Skorpió Jupiter is nemes feleadatra vállalkozott, végig kell járnia az abszolút igazsághoz és a legfelső bölcsességhez vezető utat. A Nemes Nyolcrétű Ösvény a szenvedések megszüntetéséhez vezető út, melynek célja, hogy segítsen elérni az önmegtisztítást, a szenvedélyektől és a káprázattól való szabadulást. Az ösvények bár szerteágazók, egyazon út részei: helyes fölismerés, helyes törekvés, helyes beszéd, helyes cselekedet, helyes életvitel, helyes igyekezet, helyes éberség, helyes elmélyedés (IV. Nemes Igazság). A Négy Nemes Igazság a buddhizmus alaptanításának magva, amelyet maga a Buddha is megvalósított.
Égi áldás A XIV. dalai láma horoszkópja iskolapéldája a legkedvezőbb hatású karmikus konstellációnak, a sárkány-fényszögsorozatnak. A hozzá rendelt bolygók önmagukért beszélnek – fővilágosítók: Nap (tudatos én) és Hold (érzeti én), sorsbolygók: Jupiter (szellemi erők, igazság) és Szaturnusz (az anyag kényszerítő ereje, akadályok), egy transzcendens erő: Neptunusz (forma nélküli világ, hit). Keleten a sárkány Mennyei Állat, a legmagasabb szellemi tulajdonságok letéteménye. Úgy tartják, aki bírja e Mennyei Állatnak a jóindulatát, szerencsés ember, mert sikerre, megbecsülésre, jólétre, egészségre, hosszú életre számíthat. Lehet-e jobban megjeleníteni a Mennyei Sárkányt egy személy esetében, mint születési pillanatának égi tükörképe, horoszkópja fényszögalakzatában?
Jakab Zoltán Csaba

ŐSZENTSÉGE A DALAI LÁMA ÜZENETE A MAGYAROKHOZ AZ 1956–OS FORRADALOM 50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Magyarok!
Bár népük nagy múltra tekint vissza, a szabadság és a demokrácia terén még fiatalnak számít. A lehetőség mindazonáltal eljött Önök számára, hogy kibontakoztassák képességeiket, és megmutassák a világnak szellemüket, kezdeményezőképességüket. Ehhez azonban elengethetetlen az önbizalom.
Éppen ezért akármilyen nehéz is, bármely akadállyal, nehézséggel néznek szemben, nem szabad, hogy elveszítsék a reményt és az elhivatottságukat. Bizakodónak kell maradniuk.
Egy tibeti mondás úgy tartja: "Kilenc kudarc kilenc erőfeszítést jelent."
Biztos vagyok abban, hogy egy ilyen nagy múltú nemzet fényes jövő előtt áll. Kérem, dolgozzanak továbbra is keményen, és távlatokban gondolkodjanak. Tartsák szem előtt azokat a nemes célokat, amelyek a közös érdekeket szolgálják. Az emberek sokszor – és ez a politikusokra különösen igaz – elvesznek az apró részletekben. Ez nem helyes. Gondolkodjanak távlatokban! Ez az én tanácsom.
Köszönöm!
Prága, 2006 októbere

(Forrás: A cikk az Elixír magazin 2010–07. számában a 35–36. oldalon található meg.)
Vissza a lap tetejére


A XIV. dalai láma 2010-ben Magyarországon

Nem lehet mindenki keresztény, muszlim vagy buddhista, a nagy filozofikus vallásoknak együtt, egymás mellett kell az embereket segíteni a boldogságuk megtalálásában - mondta szombat délelőtti budapesti tanításán a dalai láma. A száműzött tibeti vallási vezető telt ház előtt beszélt a Papp László Sportarénában összegyűlt több mint tízezres tömegnek. A résztvevőknek tetszett a láma kisfiús bája és hogy ráirányította figyelmüket a szellemi élet fontosságára.

"Az ember életében ritkán adódik alkalom, hogy a lámával találkozzon, őtőle hallani azt, hogy a buddhizmus mit is jelent, kihagyhatatlan dolog - mondta az [origo]-nak az egyik érdeklődő a dalai láma szombati budapesti előadása előtt. Az idősebb nő mély gondolatokat várt az lámától, "amiket elvihet magával útravalónak".
Az ország, a térség, sőt jóformán a világ miden tájáról érkeztek érdeklődők a tanításra. A Sportaréna bejáratától a metrómegállóig húzódó sorban Romániából érkezett reikis sámánok, szlovákiai fiatalok, magyarországi hétköznapi vagy éppen ezoterikus beállítottságú emberek várakoztak a lámának a távoli Kalmükiából (Oroszország része, a legnyugatibb buddhista állam) érkezett híveivel együtt a szombat reggeli esőben.
A várakozók közül volt, aki általános életvezetéssel kapcsolatos dolgokra számított, más saját személyiségének fejlődésének alkalmát látta a tanításban, többen azt mondták alig várják, hogy egy légtérben lehessenek egy "ilyen magas szintű szakrális emberrel". "Nem sok ember van, akit érdemes életünkben megnézni" - indokolta egy középkorú nő az [origo]-nak, hogy miért vette meg a jegyet. A 3000 forintba kerülő belépőkből amúgy még a helyszínen is lehetett vásárolni a jegyirodáknál, de néhány a sorok között lézengő ember belső zsebből is árulta a jegyet.
Teltház
Odabent, a teljesen megtelt nézőtéren felállva köszöntötték a lámát, aki kétszer is leborult a szónoki emelvény előtt, majd, miután kísérői felsegítették az embermagasságban elhelyezett ülőpárnára, eligazította fején hússzínű napellenzőjét, és az 1956-os forradalomhoz fűződő érzéseiről kezdett beszélni, hogy milyen rendkívüli akaraterővel harcoltak akkor a szabadságért, és mennyire erős együttérzést és törődést érzett a magyarok iránt.
Felidézte magyarországi első, 1979-es útját is, amikor Mongóliából Olaszországba tartva egy napot töltött itt. Emlékként a nagy kontrasztot említette, ami a kommunista és a szabad világ között tapasztalt, és felelevenítette, hogy mindenütt Marx, Engels és Sztálin képét látta - szavait derültség fogadta a nézőtéren.

Belső béke
A rövid bevezető után a világ vallásainak fontosságáról beszélt, amelyeknek a célja szerinte, hogy segítsék az embereknek megtalálni belső békéjüket, és üzenetük is közös: a szeretet, a tolerancia és a megbocsátás. Az iszlámról azt mondta, hogy egy muszlim barátjától azt hallotta, a dzsihád valójában nem az emberek elleni harcot jelenti, hanem a hívő saját belső negatív érzései elleni küzdelmet. A kereszténységről pedig azt mondta, hogy az összes többi vallás hívei közül a keresztény misszionáriusok teszik a legnagyobb erőfeszítést, hogy tanítsák az embereket.
A láma szerint minden nagy, saját filozófiával is rendelkező vallás három kérdésre keresi a választ: mi az én; volt-e ennek kezdete; és van-e vége? A vallások erre különböző válaszokat adnak, és az embereknek lehetőségük van eldönteni, hogy melyiket válasszák. Azt mondta minden vallás fontos célja az emberek oktatása, mivel ezzel lehet fejleszteni, jobbá tenni a tudatot. A buddhizmus azt tanítja, hogy ne vakon higgyenek az emberek, hanem ellenőrizzék le, és tapasztalják meg a tanítások valódiságát - mondta.

"Nem lehet mindenki keresztény, muszlim, vagy buddhista"
A vallások közötti párbeszédet hirdette, azt mondta, "nem lehet mindenki keresztény, muszlim, vagy buddhista", a vallásoknak meg kell tanulniuk egymás mellett élniük, "ne békétlenkedjenek, ez a fő cél", hogy hatékonyabban segíthessék az embereket a boldogság keresésében. Szélsőséges bajkeverők mindig is voltak a vallások között, de szerinte ezekre nem szabad odafigyelni.
Előadása végén azt javasolta, hogy tegyenek fel neki kérdéseket írásban, amelyekre szívesen válaszol délután, vagy másnap, de arra kérte a hallgatóságot, hogy vegyék komolyan, mert ha "buta kérdéseket tesznek, fel, akkor arra természetesen buta válaszokat fogok adni, és lehet, hogy még a nyugalmamat is elvesztem. Most pedig ebéd" - zárta délelőtti előadását."Talán a kor embere nem is tudja felfogni az ő nagyságát"
A dalai láma angolul beszélt - bár néha tibetire váltott, amikor nem jutott eszébe egy-egy kifejezés, ekkor az emelvény tövében helyet foglaló tolmácsa segítette ki. Miután elmondott egy-egy hosszabb gondolatmentet, egy másik tolmács fordította magyarra (a külföldi vendégek fülhallgatókon hallgatták anyanyelvükön). A láma nem zavartatta magát, miközben a tolmács beszélt: időnként jóízűt ásított, megvakarta arcát, óráját nézte, a reflektorok ellen felvett napellenzőjét igazgatta, magában mosolygott, kiintett a tömegnek, a vagy éppen révetegen meditált önmagát ringatva.
Az előadás után a résztvevők mind elégedetten napfürdőztek az időközben kitisztult ég alatt a Sportaréna külső teraszán. Az [origo] érdeklődésére többen azt mondták, megfogta őket a láma kisfiús bája, tetszett nekik közvetlensége, és hogy ráébresztette őket, hogy a hétköznapokban mennyire nem foglalkoznak a szellemi dolgokkal. Volt, aki azt mondta, a tanítás egy részét nehéz volt befogadni, "megdolgoztat minket is". "Talán a kor embere nem is tudja felfogni az ő nagyságát" - mondta róla egy, az erdélyi Nagykárolyból érkezett nő.

Demszky Gábor főpolgármester szombaton a budapesti városházán Budapest díszpolgárává avatta a XIV. dalai lámát, Tendzin Gyacót. A láma ebből az alkalomból mondott beszédében arról beszélt: el kell érni, hogy a XXI. század a világbéke évszázada legyen. Ehhez párbeszédre van szükség, ha ez megvalósul, akkor a XXI. század a dialógus évszázadává is válhat.

(Forrás:http://www.origo.hu/itthon/20100918-a-dalai-lama-budapesti-eloadasa-tibet-buddhizmus.html)

Vissza a lap tetejére


A dalai láma lemond a tibeti emigráns kormány vezetéséről

A dalai láma bejelentette, hogy lemond a tibeti emigráns kormány vezetéséről, mondván: eljött az ideje annak, hogy átengedje a tisztséget egy "szabadon választott" vezetőnek; Peking a nemzetközi közösség megtévesztésére irányuló ravasz cselnek nevezte a bejelentést.

Tendzin Gyaco, a XIV. dalai láma
A tibeti vezető emigráns kormányának székhelyén, az észak-indiai Dharamszalában csütörtökön mondott beszédében jelentette be visszavonulását a politikai élettől.
Emlékeztetett arra: a hatvanas évektől kezdve rendszeresen szorgalmazta, hogy a tibeti népnek szabadon választott vezetője legyen, akinek "átadhatja a hatalmat". Úgy véli, most egyértelműen eljött az ideje annak, hogy ezt megvalósítsák.
Közölte, hogy ennek érdekében javasolja majd a tibeti emigránsok alkotmányának módosítását a tibeti "parlament" márciusi ülésén.
Kína szerint nem szabad komolyan venni a bejelentést. Csiang Jü (Jiang Yu) kínai külügyi szóvivő csütörtökön hangoztatta, hogy az elmúlt években a dalai láma már többször beszélt visszavonulásáról. A szóvivő szerint most is csupán arról van szó, hogy a vallási vezető meg akarja téveszteni a nemzetközi közösséget.
A dalai láma politikai szerepe nagyrészt ceremoniális - az emigráns kormányt hivatalosan egy választott miniszterelnök vezeti -, de státusa a kabinet minden más tagjának szerepét elhomályosítja.
Jóllehet a dalai lámák hagyományosan Tibet politikai és vallási vezetői voltak egyben, Tendzin Gyaco régóta úgy tekinti, hogy ő már "félig visszavonult" a politikai vezetői szereptől. Viszont továbbra is a tibeti buddhisták szellemi vezetője.
A XIV. dalai láma 1959 óta él Indiában, ahol több mint százezer tibeti menekült lakik 19 különböző telepen.
Tendzin Gyaco, a XIV. dalai láma, a tibeti buddhisták száműzetésben élő szellemi vezetője 1935. július 6-án született Lhamo Dhondrub néven földműves családban, s két és fél éves volt, amikor felismerték benne Buddha földi alakját. A reinkarnációban hívő tibeti buddhisták ugyanis feltételezik, hogy minden dalai láma (a dalai tibeti nyelven óceánt, egyben bölcsességet, a láma tanítót jelent) egy gyermekben testesül meg újra, akinek kilétét a születésekor bekövetkező csodás jelenségek alapján meg lehet állapítani.
1940. február 22-én lett a tibeti buddhisták vezetője, a "Hó királyságának" uralkodója, s a 13 emeletes, ezerszobás Potala palota lakója. Tanulmányai végeztével, 1950-ben vette át a hatalmat, épp amikor Kína "felszabadította" Tibetet, s neki alá kellett írnia a szerződést Tibet "visszatéréséről" a "Nagy Hazába".
A kínaiak több jelképes politikai tisztségbe nevezték ki a fiatal dalai lámát, ugyanakkor hozzákezdtek a hagyományos tibeti társadalom és vallás felszámolásához. Emiatt 1959 márciusában Tibetben felkelés robbant ki, amelyet a kínaiak kegyetlenül levertek, s a dalai láma is csak nagy szerencsével tudott Indiába menekülni. A külvilágtól elzárt Tibetben megtiltották a vallásgyakorlást, a templomok és kolostorok nagy részét elpusztították, a felbecsülhetetlen értékű könyvtárakat felégették.
A dalai lámának az indiai kormány azzal a feltétellel adta meg a menedékjogot, hogy nem folytat politikai tevékenységet. Ő mégis kormányt alakított, majd 1963-ban deklarálta Tibet függetlenségét. Erről ma már lemondott a maximális önkormányzat és a vallásszabadság ellenében, ugyanakkor Peking ma sem akar hallani a függetlenedési törekvésekről, s Tendzin Gyaco kudarcnak minősítette a színfalak mögött Pekinggel folytatott tárgyalásait.
A 2008 tavaszán kitört tibeti zavargások idején az erőszakcselekmények abbahagyására szólította fel honfitársait. Békés filozófiájának alapja a türelem, a megértés, az erőszakról azt tartja, hogy ellentmond az emberi természetnek, és nem old meg semmit.
A dalai láma számos kitüntetés birtokosa. 1989-ben megkapta a Nobel-békedíjat, amelyet a "világ valamennyi elnyomottja" nevében fogadott el, 2007-ben pedig a Kongresszusi Aranyérmet, az amerikai törvényhozás legmagasabb polgári kitüntetését. Sokat utazik, célja, hogy a figyelmet Tibetre irányítsa, és közvetett módon nyomást gyakoroljon Pekingre; személyes varázsának hatására világszerte rengetegen tértek át a buddhizmusra.
A mosolygós arcú, víg kedélyű, rendszerint a szerzetesek öltözékét viselő dalai láma hajnali négy órakor kel, naponta legalább négy órát meditál, s - lépést tartva a korral - már közösségi portálokon is elérhető. Már régóta szorgalmazta, hogy a tibeti népnek szabadon választott vezetője legyen, akinek "átadhatja a hatalmat", és most elérkezettnek látja az időt ennek megvalósításához.
(Forrás:http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=48737)

Vissza a lap tetejére


Petrezselyem József: TIBET AJÁNDÉKA


A pránanadi az önzetlen szeretet kifejezése bárhol, bárkinek – élőnek és élettelennek egyaránt. A szanszkrit eredetű prána szó abszolút energiát, univerzális életerőt, a nadi pedig csatornát, folyamot, eret jelent. A hiteles átadási engedéllyel rendelkező mesterektől bárki elsajátíthatja a módszert, majd saját maga és embertársai gyógyítására, valamint a betegségek megelőzésére fordíthatja.

A több ezer éve élő láncolaton hangolt pránanadi több fokozatból áll. Az első erőteljesebben a fizikai testre hat, a második a fizikai test problémáin kívül már mentális hatású is, s lehetővé teszi az energia közvetítését a tér és az idő korlátain túl is. Mindkét fokozat intenzív testi– lelki gyógyulást hoz, megnyitva ennek az éntől független energiának útját belső lényünkön át. A további fokozatok a magasabb szintű segítségnyújtást, valamint a módszer átadását teszi lehetővé. A technikával kapcsolatos legfőbb tudnivalókat Petrezselyem József, a pránanadi tan védelmező lámája osztotta meg velünk.

– Hol futnak testünkben a gyógyító energia felvételét biztosító csatornák, azaz nadik?
– Testünkben három fő nadi található, amelyekből további oldalágak válnak ki. Ezek az oldalágak újabb oldalágakra oszlanak, és behállózák fizikai testünk egészét. Az első főnadi a gerincoszlop mentén helyezkedik el, kiindulási pontja a gát tájékán található gyökércsakra, ahonnan fölfelé halad, a torokcsakránál elülső és hátulsó ágra oszlik, de a fő ág továbbhalad, és a koronacsakrában végződik. A második és a harmadik főnadi a gerinc két oldalán, öt helyen fonja át a gerincen futó egyenes fő nadit. Ezekből a találkozási pontokból ágaznak ki a pránanadik, illetve innen áramlik szét a prána a test minden részébe.
– Milyen hatással van ránk a pránanadikezelés?
– A nadikon keresztül haladva az egész embert megtisztíthatjuk a szennyeződésektől, a méreg– és salakanyagtól, a negatív tudattartalmaktól és a kellemetlen pszichikai állapottól, testi, lelki és szellemi síkon egyaránt. Amíg azonban a nadik szennyezettek, addig nem érhető el a szellemi felszabadultság, és tisztulás. A nadik megtisztításán túl a technika fontos célja, hogy az ember testi, lelki, szellemi struktúráját energiával töltse fel. A pránanadi támogatja a személyiségfejlődést, pozitívan befolyásolja a gyógyulási folyamatokat, enyhíti a fájdalmat, segít a félelem, a harag, a méreg, a depresszió, az aggodalom legyőzésében.
Megkönnyíti a nehéz fizikai és pszichikai megterhelés leküzdését, előnyösen befolyásolja az emberekhez való viszonyulásunkat. Serkenti a kreatívitást, a teljesítőképességet, elősegíti az önmegismerést, a könnyebb beilleszkedést, valamint fokozza stressztűrő képességünket.
– Hogyan tanulhatjuk meg ezt a gyógyító módszert?
– A technika első fokozatának elsajátítására elég egyetlen hétvégét szentelnünk, azt azonban nem szabad a véletlenre bíznunk, hogy kitől fogadjuk be a tanítást. A www.prananadi.hu oldalon külön menüpontban találjuk azokat a mestereket, akik a tibeti tradíciót követve közvetítik a tudást az érdeklődőknek. A tanfolyamot követően közel egy hónapos gyakorlás következik, aminek során naponta közel egy órát kell arra szánnunk, hogy a technikát saját magunkon alkalmazzuk – már ez a rövid idő is elegendő ahhoz, hogy megtapasztaljuk a kedvező változásokat, és személyes élményekre tegyünk szert. A pránanadival kapcsolatos tudás természetesen tovább is bővíthetjük, és a gyógyításon túl elsajátíthatjuk a reinkarnációs utazás vagy a pránanadi–masszázs technikáját.
–B.V.–

A Pránanadi név törvény által védett, a cikk Petrezselyem József engedélyével jelent meg.

MASSZÁS TESTNEK ÉS LÉLEKNEK

Tibet többek közt földrajzi megközelíthetetlenségének köszönhetően maradt a világ ősi tudásának őrzője – Ide nehezen jut el a civilizáció, és a hozzá kapcsolódó, számunkra már–már természetes ártalmak sokasága. Itt ahol az emberek harmóniában élnek a természettel és önmagukkal, hívták életre a pránanadi–masszázst, ami igazi ajándék a modern világ stresszel, rohanással teli életét élők számára. Az ősi masszázstechnikát kolostorokban őrizték, és napjainkban is ezekben a fölszerelt épületekben sajátítható el a tradicionális módszer. A masszázs hatékony eszköze a megterhelő állapot feloldásának és a stresszel járó testi–lelki bajok gyógyításának. A túlhajszoltság mellett a mozgás szegény életmód is számos egészségi problémát okoz, rendszeres masszázs mellett azonban izmaink megőrzik optimális rugalmasságukat, kondíciójukat, csontozatunk erős, ellenálló marad. A helytelen táplálkozás és a szennyezett környezet hatására egyre több salakanyag halmozódik fel a szervezetünkben, de a masszázs ezeket a mérgeket is képes eltávolítani a testünkből.

(Forrás: A cikk az Elixír magazin 2010–07. számában a 24. oldalon található meg.)
Vissza a lap tetejére


Petrezselyem József: GYÓGYÍTÁS SZERETET-ENERGIÁVAL

Ennek az orvoslásnak a gyökereit az ősi bön-vallás követői tibetinek vélik. A fennmaradt dokumentumok azonban egy olyan szerzetesről szólnak, aki Atlantisz gyógyító papjaként Kr. E. több ezer évvel pálmalevelek rostjából készült írólapokra jegyezte le a kézrátétes gyógyítás szent tanításait, valamint a titkos gyógyító szimbólumokat.Az elkészült írásokat kosarakba helyezte, majd beavatott papok gondjaira bízta. Az tény, hogy a szerzetesek Tibet magas hegyei között találták meg azt a biztonságos helyet, ahol őrizhették a szent tekercseket, s amelyekbe csak avatott emberek nyerhettek bepillantást. A tibeti gyógyászat évszázadokon keresztül ezen alapokra helyezve fejlődött tovább, s a XVII. századtól már a Lhászában létrejött képzési központ "látta el" orvosokkal a nagyobb kolostorokat. Európában a '90-es évek elején jutott el a titkos tan, de hogy miért, arra Petrezselyem József pránanadi mestertanító adja meg a választ.

– Sajnos olyan világban élünk, amelyben leginkább a gyűlölet és az irigység uralkodik. Nem kivétel ez alól Tibet sem, ahol az emberek évtizedek óta szélmalomharcot vívnak a függetlenségükért. Agresszivitás, szomorúság, feszültség jellemző tehát a világnak arra tájára is, amely évezredekig a nyugalom, a béke és a tisztaság jelképe volt. Ezt a tendenciát látták meg előre a gyógyító papok, és kimenekítették az országból az addig féltve őrzött szent tanokat.
– Személy szerint Ön hogyan került kapcsolatba ezzel az ágazattal?
– 19 éves koromban egy akkor gyógyíthatatlan betegséget kaptam, azonban nem adtam fel a reményt, és számos természetes gyógymódot kipróbáltam. Javult is valamit az állapotom, de a tünetek megmaradtak. Aztán '89-ben a sors elvezetett a pránanadihoz, és nemsokára a leleteim is sokkal jobbak voltak, 3 év múlva pedig teljesen gyógyultnak nyilvánítottak.
– Ha ennyire csodálatos ez az energia, akkor miért nem hallunk róla gyakrabban?
– Szerintem a bölcs emberek nem hivalkodnak, inkább elrejtik a tudásukat. Az ősi tradíció szerint az emberek manapság is szájhagyomány útján jutnak el a szent tanhoz. Jobb, ha előbb megtapasztalják a hatását, mielőtt csatlakoznának a pránanadi híveinek ma már elég széles táborához. Ez a módszer vagy inkább tan nem kötődik a buddhizmushoz, mivel régebbi az összes vallásnál. A kézrátétes kezelés, a masszázs, a szeretetenergia, a meditáció tehát bárki életében komoly lépést eredményezhet vallási hovatartozástól függetlenül. Sajnos manapság az emberek szemléletmódja, igen negatív, holott ez gyűlölködés, további feszültségeket gerjeszt. Ráadásul felerősödtek a fekete mágia hatásai is. Néhány tanítványommal nemrég érkeztünk haza Nepálból, ahol erről is megkérdeztük a kinti mestereket. A tibeti asztrológusok szerint napjainkban még olyan bolygóállások vannak, amelyek a pozitív és negatív erők harcában inkább a sötét oldalt segítik.
– Tehetünk ez ellen valamit, vagy tétlenül kell elszenvednünk ezt a bolygóhatást?
– Egyrészt ez nem tart sokáig, hamarosan változik a helyzet. De addig se feledjük, hogy ha rosszat teszünk, az mindig visszaüt. A manipulációmentes, másoknak ártani nem akaró életszemlélet hosszabb távon kifizetődőbb. Próbáljunk tehát összefogni, és jót akarni, hiszen a Földnek és az emberiségnek minden pozitív rezgésre szüksége van ahhoz, hogy a mélypontról kikerüljünk.
Sándor Edit

(Forrás: A cikk az Elixír magazin 2007–03. számában a 83. oldalon található meg.)
Vissza a lap tetejére


LÁMAKERESŐBEN

Találkozás Tenzid Zopa tibeti szerzetessel

Mindig úgy gondoltam, az újságírónak energetikailag, a csakrákon keresztül nyitottnak kell lennie interjú alanya felé. De ritkán történik meg vele olyasmi, mint amikor Tendzit Zopa szavait hallgattam: talán egy percig valami hihetetlen, finom, szelíd, mégis rendkívül erős kisugárzást éreztem, mintha személye mögött valami nagy szellem létezne. Talán éppen a mestere, Koncsog láma - de ez már utólag jutott eszembe.

Tendzin Zopa

GENSZE KONCSOG LÁMA


– A lámák minden esetben újra testet öltenek, hogy szolgálják a társadalmat?
– Nem feltétlenül. Rajtuk múlik. De a tanítványok imádkozása sokat számít. Ők kérhetik újabb testet öltésre. Egyes megvilágosodott bölcsek más univerzumban folytatják a létezést. Vagy visszatérnek a mi világunkba, de többé nem öltenek emberi formát. Ott lehetnek a szélben, a fában vagy éppen az autóbuszban. Ha az emberi létbe térnek vissza, azért teszik, hogy folytassák munkájukat. Mesterem esetében küldetése alapját az együttérzés, a szerető gyengédség, az erőszakmentesség hirdetése, hogy ez nemcsak szeretők, szülő és gyermek, mester és tanítvány között létezhet, hanem mindenki között.
Gyakori-e, hogy a tanítvány tudati szinten kapcsolatban marad az elhunyt mesterrel?
– Nem tudom mennyire gyakori, de nekem megadatott, hogy kommunikálhassak vele. Ehhez sok gyakorlás is szükséges. Ha a helyes úton vagyok, mindig érzem a jelenlétét. Sohasem érzem magam távol tőle. Ha valami rosszat tennék, figyelmeztet rá, mielőtt megcselekedném azt. A halála utáni napon közölte velem, építsek hetven láb magas sztúpát, a legnagyobbat a világon. Öt rúpia volt a zsebemben. Instrukciók alapján tudtam negyven láb magasságig eljutni. Kétszázötvenezer dollár jött össze rá. A hamvasztására is adott instrukciókat, mert a lámáknak speciális szertartás jár, amelynek részleteiről semmit nem tudtam. Később elkezdte diktálni az élettörténetét - életében olyan alázatos volt, hogy nem akart könyvet írni magáról. Negyven kilenc napon át hajnali egy és négy óra között volt jelen. Hatszáz oldalnyi szöveg jött át. Sok olyan dolgot osztott meg velem, amiről nem tudtam, és nem is tudjuk ellenőrizni őket, mert a szemtanúk már nem élnek. Mesterem huszonöt évig meditált a Himalája magaslatain. Az egyik faluban (nem messze onnan, ahol Milarepa élt) laknak néhányan, akik emlékeznek rá. Azt mondják, egy barlangban tizenegy-tizenkét évig tartotta fenn magát esszenciális életenergián (csulen), anélkül, hogy ételt vett volna magához.
– Amikor egy láma reinkarnációját keresik, a "tesztelt" gyerekek emlékeznek az adott életútra, vagy inkább csak a láma személyes tárgyait ismeri föl?
– Emlékeznek az eseményekre. Megismerik az embereket abból az életből. A kiválasztott gyermek kívülről tudta az imát, amit a mesterem mondott minden lény szabaddá válásáról és felelősségvállalásáról. Ha a csecsemő születésekor kevés a fájdalom, könnyebben megnyílnak a korábbi időkbe menő emlékek. A szülők morális szintje is hatással lehet gyermekük tudatára és emlékezetére. Tiszta elme kell hozzá. A tibetiek között is ritkaság a reinkarnációs memória.

Tendzin (Nyudrup) Phuntsok

– Mi történik, ha a szülők nem akarják buddhista szerzetesnek adni a gyermeküket, még akkor sem, ha egy láma reinkarnációja?
– Természetesen tiszteletben tartjuk az óhajukat. De mindent megteszünk, hogy próbáljuk más belátásra bírni. Örülök, hogy Koncsog láma ilyen szülőket választott, mert bár nehéz volt elengedniük a csemetéjüket, az apa végül az mondta, boldog, mert tudja, a fiú mások segítségére lesz. (A Koncsog egy becenévből ered. Fiatalon osztálytársai hívták így, a szó jelentése: visszahúzódó.)
– Változott a kiválasztás metódusa a történelem során?
– Ugyanaz maradt. Ha látta a Kundun című filmet, jó képet kaphat róla. Százhetven órányi anyagot forgattunk. Száznégy perces dokumentumfilmünk az eddig legteljesebb feldolgozása egy ilyen folyamatnak.
– Zavaros időkben élünk. Megesik-e az ön köreiben is, hogy a tanítványok eljutnak egy bizonyos fejlettségi szintre, de gyenge moráljuk miatt megbicsaklanak, visszaesnek, rosszindulatúvá vagy önzővé válnak?
– Igen. Ezért szoktuk azt mondani, járhat az ember bármilyen haladó szinten valamely buddhista gyakorlatban, ha az empátia terén, valamint az üresség és tisztaság elérésében nem fejlődik, megmarad a veszély, hogy visszaesik, és rossz dolgokat művel. Ezért érzem úgy, emberileg a spirituális könyvek is üresek, ha nem hangsúlyozzák az együttérzés fontosságát.
– A dalai láma személye és missziója nagyban befolyásolja, hogyan látják a világban a buddhizmust. De függ-e a buddhizmus a mindenkori vallási vezető alakjától?
– A buddhista filozófiának megvannak az alapvető tanításai, értékei és jellegzetességei. Nem vallás, hanem filozófia és tudomány. Sőt életforma. És mint ilyen, a vallási vezető személyétől független. Ugyanakkor szerencsénk, hogy korunkban a dalai láma a vezető. Komolyan veszi és hitelesen képviseli azt, mint jelent a mások tisztelete. Elfogadja a többi vallást, amelyek közül több (történelmileg) régebbi a buddhizmusnál– Úgy hívja ezeket: az "idősebb bátyáink". Bárhova utazik a világban, mindig azt mondja az embereknek: "Maradj meg a saját egyházadban, ha ott boldognak érzed magad! De ha a buddhizmust választod, tárt karokkal várjunk." Sokat tett a vallások közötti megértésért és békéért. Igyekszik a romlatlan vallási gyakorlatot megőrizni, mert úgy véli, nem maga a vallás szokott rossz útra térni, hanem az azt gyakorló emberek követik el a hibákat.
– Oliver Stone úgy magyarázta nekem a buddhizmust, mint "isten nélküli vallást".
– A buddhista filozófia azt vallja, nincs rajtunk kívül álló isten, aki megteremti nekünk az életünket és a környezetünket. Úgy látom, az ilyen istenben való hit sokaknak könnyebbséget ad. A buddhizmus inkább a karmáról és a felelőségről szól: okról és okozatról, tettről és annak következményéről. Továbbá a tudat kivetítését állítja középpontba, hogy az milyen szerepet játszik az általunk ismert valóság létrehozásában.
– Hogyan értelmezik a buddhisták a tibeti nép meghurcolását? Nyilván ez is karmikus.
– Amit a tibetiek átéltek, az a nép kollektív karmájának következménye. Mert ok nélkül nincs okozat. De van egy szint, ahol már nem karmáról, hanem a kínzók, illetve megfélemlítők gonoszságáról beszélünk. Ennek nincs jogosultsága, ezt abba kellene hagyni. A karmát egyébként egy életen belül is megfigyelhetjük: tetteink következménye utolér bennünket, amit másnak okozunk, az visszaszáll ránk. (A pozitív és a negatív egyaránt –K.L.)
– Mennyire közismert az ön köreiben a szimultán reinkarnáció elmélete? Hogy előállhat akár egynél több gyerek is, akik valóban egyazon lámának a reinkarnációi...
– Tudunk róla, hogy ilyesmi létezik. A léleknek több ezer inkarnációja is lehet. Az esetek többségében a visszatérő lélek csak egy részét nyilvánítja meg egy személyben. Ez nagyon összetett jelenség. Örülök, hogy Koncsog láma esetében a dalai láma maga ismerte el a "felismert" fiú autentikusságát. Ő a "fő" inkarnáció.
– Nem szomorítja el, ha kellemetlen figurákat lát, akik durván bánnak másokkal?
– Nem, és nem is szabad, hogy elkedvetlenítsen. De sajnálni azért sajnálom az illetőt, mert oly sok bölcsesség lapul rejtve! Akkor miért kell így viselkedni?

A mester halálakor egy másik láma és Tendzin fogták a kezét, és imádkoztak, hogy visszatérjen. A mester erre elárulta leendő szüleinek kezdőbetűit, majd északkelet felé mutatott, jelezve a születési helyet (a két szemtanú éveken át titokban tartotta e közlést). Tíz perc múlva meghalt.
Percekkel korábban a mester azon aggódott, vajon eljön-e hozzá egy régi barátja egy messzi faluból, és hoz-e neki a terményeiből? Úgy tűnt, túl sok a dolga a földeken, és nem tud ideutazni. A mester aggódott. Tanítványa soha nem látta ilyennek. A földműves másnap ért a városba. Kiderült, az üzenet nem ért el hozzá. Magától jött, mert egész héten nyugtalan volt, olyannyira, hogy végül szó nélkül otthagyta családját, és útra kelt. Csomagjában pontosan azokat hozta, amit a mester kért (volna) tőle (ha megkapja az üzenetet). De telepatikus szinten megkapta a hívást.
Öt évvel a mester halála után, 2005. december 17-én őszentsége a 14. dalai láma elismerte Tendzin Nyudrupot mint Gensze Koncsog láma hivatalos reinkarnációját. Az ünnepségen a néhai láma nyolcszáz tanítványa sereglett össze a világ minden tájáról. A négy éves kisfiú nem más volt, mint ennek a földművesnek a fia. Negyvenkilenc nappal a láma halála után fogant (miután Tendzin mentális szinten megkapta és lejegyzetelte a láma élettörténetét). A nepál és Tibet határán elő házaspár maga a mester hozta össze előző életében.


A szerző, Tendzin Zopa láma
és Nati Baratz filmrendező társaságában

Kristóf László/ Berlin


(Forrás: A cikk az Elixír magazin 2009–11. számában a 36-38. oldalon található meg.)
Vissza a lap tetejére


JOGSÉRTŐ VOLT AZ ÁNTSZ! PERT NYERT A DR. LENKEI VITAMIN

2010. június 7-én jogerős bírósági határozatban marasztalta el az ÁNTSZ-t a Pest Megyei Bíróság, az egyik Dr. Lenkei Vitamin szaküzlet üzemeltető cég keresetére.
A bíróság a konkrét ügyben megsemmisítette azokat az első és másodfokú határozatokat, amelyekben az ÁNTSZ különböző szintű szervezeti egységre ártalmasnak bélyegeztek és zároltak többféle vitaminkészítményt, amelyeket a Dr. Lenkei Vitamin üzletekben lehet megvásárolni.
2008 év végén és 2009 év elején több alkalommal nagyszabású razzia keretében, a rendőrség bevonásával rohant le az ÁNTSZ több Dr. Lenkei Vitamin szaküzletet, arra való hivatkozással, hogy a készítmények tömeges egészségkárosodást okozhatnak. Több tízmillió forint értékű vitamin került fekete zsákokba, sőt volt, hogy a bolt vezetőjét - egy 7 hónapos kismamát - megbilincseléssel fenyegettek és elő akarták állítani.
Dr. Lenkei Gábor, a Dr. Lenkei Vitamin alapítója üdvözölte a döntést, és hozzátette:
"Nem volt kétségem afelől, hogy végül győz az igazság. Én orvosként arra tettem esküt, hogy a legjobb tudásom és meggyőződésem szerint segítem az embereket. Megnyugtató, hogy a független bíróság immár határozatban is kinyilvánította, hogy tudományos kérdéseket nem lehet a hivatali pozícióból fakadó erőfölénnyel és önkényességgel eldönteni."

(Forrás: A cikk a TERMÉSZET GYÓGYÁSZ magazin 2010–09. számában a 7. oldalon található meg.)

DR. LENKEI GÁBOR VÉLEMÉNYE A RÁK KEZELÉSÉBEN ALKALMAZOTT KEMOTERÁPIÁRÓL

Többen is megkérdezték tőlem, hogy mi a véleményem a rák kezelésében alkalmazott kemoterápiáról. Az alábbi választ fogalmaztam meg.

Valamelyik előadásomban beszéltem erről a témáról, külön kiadványom nincs róla.
Ha a privát véleményemre kíváncsi, akkor az, szemben áll a hivatalos orvosi felfogással.
Én nem hiszek abban, hogy olyan erős és durva mérgekkel, amilyenek a kemoterápiás szerek, meg lehet gyógyítani egy embert.

Számomra nem az öt éves túlélés jelenti a gyógyulást.
Az öt éves túlélést a magam részéről egyfajta statisztikai kozmetikázásnak tartom, amely nem jelent biztonságot a gyógyulni kívánó ember számára.
Ha valaki 5 év és egy nap múlva hal meg, akkor már szépen javította a statisztikát.

A gyógyulás az gyógyulás. Nem öt évre, hanem a teljes hátralévő, józan ésszel még elvárható élettartamra szól.
Megosztom Önnel néhány gondolatomat a rákkal kapcsolatban, remélve, hogy ezzel is tudhatok segíteni.

Én dolgoztam onkológiai osztályon, még Debrecenben a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán, a 90-es évek elején. Az ott szerzett "élmények" nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy felálljak, és elhagyjam a hivatalos gyógyítás terepét. Nem azért, mert az a klinika rossz volt. Az egy nagyon jó klinika volt, de ebben a kérdésben ugyanazt a hivatalos szemléletet követte, ami mindenütt általánosnak mondható.
Én akkoriban azt értettem meg, hogy a rák pszichoszomatikus betegség.
Pszichoszomatikus. A kifejezés két idegen szóból tevődik össze:
1. psziché = lélek
2. szoma = test
A jelentése: olyan betegség, amely megoldatlan lelki problémákkal kezdődik, és ha ez a probléma az illető számára súlyos, és számára úgy tűnik, hogy nincs rá megoldás, akkor ez a teher egy idő után testi tünetek formájában is megnyilvánul.

Én úgy találtam, hogy a rák akkor jelenik meg, amikor egy ember elveszíti valamilyen fontos, éltető, boldogító célját, vagy céljait. Éltető, boldogító célról beszélek. Olyan célról, amiért megérte küzdeni. Amiért megérte élni.
Ez az éltető cél - én így találtam - az esetek többségében valamilyen módon a családi élethez kapcsolódik.
Az esetek többségében van valamilyen nagy kudarc, veszteség, amely a családi élethez köthető.
Ezt követően jelenik meg a rák.
A veszteséget követően, hiszen az éltető, boldogító célok adnának értelmet a jövőnek. Az ilyen cél, vagy célok elvesztése valamilyen formában értelmetlenné teszi a jövőt a személy számára.
Ilyenkor az éltető, boldogító célok hiányában az ember, mint szellemi lény, abbahagyja a saját jövője teremtését.
A test erre reagál.
A test - egyfajta buta reakcióval, egyfajta buta, ügyetlen segítségként - átveszi a jövő teremtését az által, hogy bizonyos sejteket fokozott szaporodásra, burjánzásra késztet. A test úgy viselkedik, mintha újra kellene teremtenie saját magát, hasonlóan ahhoz, amikor az anyaméhben a petesejtből - intenzív sejtosztódás révén - kifejlődött.

Én így látom a rák keletkezésének okát.
Ezek a ráksejtek - az én véleményem szerint - nem rosszindulatú sejtek. A sejtek nem rendelkeznek rosszindulattal. Nem gonoszak. Nem is tudnak gonoszak lenni.
Segíteni próbálnak, igaz hogy sután-bután, a fokozott sejtosztódással.
A test buta reakciója arra a helyzetre, amikor magának az embernek, aki egy lélek, azaz szellemi lény, nincs megoldása valamilyen nyugtalanító, szorongató problémára, vagy arra, amikor az ember, mint lélek, nem tud túllépni valamilyen számára nagyon súlyosnak tűnő veszteségen.
Tehát én nem fogadom el azt a hivatalos orvosi magyarázatot, hogy egy "rosszindulatú betegséggel állunk szemben".
Sőt! Még azt is gondolom, hogy a rák valójában nem is igazi betegség. Nem valódi betegség, csak a szervezet suta reakciója az adott helyzetre.
Csak egy piros lámpa, ami kigyullad, és figyelmeztet arra, hogy baj van. De nem testi, hanem lelki szinten van a baj.

Meg lehet próbálni elpusztítani a jövőt teremteni akaró sejteket. Ez - az én véleményem szerint - nem kezeli az elveszített éltető, boldogító célok problémáját.
A valódi segítséget az jelenti, ha valaki újraéleszti a számára bukottnak tűnő éltető célját vagy céljait, vagy talál új ilyen célt, célokat. Ha túl tud lépni azon a bizonyos veszteségen, ami úgy tűnik lehengerelte őt.

Azt találtam, hogy a rákból - testi szinten - egyáltalán nem nehéz felépülni.

Amikor egy ember képes rátalálni azokra az éltető, boldogító célokra, amelyek derékba törni látszanak, és képes újraéleszteni a saját éltető, boldogító célját vagy céljait, akkor meg fog gyógyulni.

Valaha úgy fogalmazták meg ezt, hogy "boldog ember nem kap rákot".
Az ember akkor boldog, ha vannak olyan éltető céljai, amelyekért érdemes küzdeni, harcolni, amelyek fontosak annyira, hogy már az irányukba történő haladás is a boldogság érzetével tölti el az embert.
Hosszú évek tapasztalatai alapján az alábbi következtetésre jutottam:
A rák testi terápiája már régóta megoldott. Van sokféle hatékony rákterápia.
De én azt találtam, hogy ezek mindegyikénél az a kulcs, hogy a gyógyulni kívánó ember rendelkezik-e olyan (valódi, őszinte, saját) éltető, lelkesítő célokkal, amelyekért érdemes tovább élnie, és amelyekért érdemes meggyógyulnia.

Magát a testet - az én tapasztalataim alapján - nem nehéz meggyógyítani.
A lelket az gyógyítja meg, ha visszatalálunk az eredeti éltető, lelkesítő céljainkhoz, vagy teremtünk újakat. Így léphetünk túl egy súlyos veszteségen is. Az életnek értelmet adó, éltető célokkal.

Ezt a kérdést sem a műtét, sem a sugárkezelés, sem a kemoterápia nem oldja meg.
De bárki megoldhatja saját maga számára.
Szóval, én így látom ezt a kérdést.
Mindez nem jelenti azt, hogy nincs szükség hatékony testi kezelésekre. Azok szükségesek, de a tapasztalataim szerint önmagukban nem minden esetben érik el a kívánatos eredményt.

Arról a segítségről, amit én tudok nyújtani a testi állapot javítása érdekében, az alábbi könyveimben olvashat:
1. Cenzúrázott egészség
2. Mentőöv beteg emberek számára
Javaslom ezek elolvasását és a bennük leírt módszer alkalmazását.

Fontosnak tartom, hogy megértse: én nem foglalkozom rákbetegek gyógyításával. Az általam ajánlott vitaminok nem gyógyszerek. Csupán a szervezet általános állapotát hivatottak erősíteni.
Találja meg az Ön számára leginkább megfelelőnek tűnő testi kezelést.
De ne feledkezzen meg az éltető, boldogító céljai helyreállításáról!!! Ez fontosabb, mint a testi kezelés.

További hasznos olvasmányok lehetnek, és további lelki támaszt jelenthetnek az alábbi könyvek is, amelyeket gyógyult rákbetegek írtak:
1. Beata Bishop: Ideje a gyógyításnak
2. Penny Brohn: Szelíd óriások

Ezeket a könyveket olyan asszonyok írták, akikről már lemondtak az orvosok, de ők maguk nem adták fel, és győztek.
További hasznos olvasmány lehet: Edward G. Griffin: A világ rák nélkül.
A legfontosabb az, hogy vegye vissza az élete fölött az irányítást. Azt az irányítást, amely a jelek szerint - a rák legalábbis ezt üzeni - kicsúszott a kezei közül
Legyenek éltető céljai, és találjon vissza saját magához. Remélem, tudtam segíteni a gondolataimmal. Dr. Lenkei Gábor - Dr. Lenkei Gábor Facebook oldaláról

(Forrás: http://www.mindenegybenblog.hu/eletmod-egeszseg/dr-lenkei-gabor-velemenye-a-rak-kezeleseben)Már nyolc hét meditációtól megváltozik az agyunk


Egy nyolchetes tudatosságfejlesztő meditáció mérhető változásokat eredményezhet az agy emlékekkel, önképpel, empátiával és stresszel kapcsolatos agyterületein - derült ki a meditáció agyi hatásait vizsgáló első átfogó vizsgálatból.
"Bár a legtöbb ember a meditáció szó hallatán elcsendesedésre, fizikai relaxációra asszociál, a rendszeresen meditálók régóta beszámolnak a befelé fordulás kognitív és pszichés előnyeiről. Ráadásul egy reggeli meditáció pozitív hatása rendszerint egész nap kitart" - áll az amerikai Massachusettsi Általános Kórház pszichiátereinek a kutatásról kiadott sajtóközleményében.
A vizsgálat különlegessége, hogy elsőként igazolta: a meditáció hatására az agy szürkeállományában mérhető változások mehetnek végbe, azaz a kutatás résztvevői nem csak a relaxálás miatt érezhették kellemesen magukat a nyolchetes kísérlet során.
A tanulmány a Psychiatry Research: Neuroimaging című pszichiátriai szaklap legközelebbi számában jelenik meg.

Több agyterületet is megváltoztatott a meditáció

A Massachusettsi Általános Kórház pszichiátereinek vizsgálatában 16 önkéntes vett részt meditációs tréningen. Agyi struktúráikról két héttel a meditáció kezdete előtt, valamint a nyolchetes, stresszoldó és tudatosságot erősítő meditációs tréninget követően is MRI-felvételeket készítettek.
A résztvevők hetente közösen is meditáltak, az önálló otthoni meditációhoz pedig különféle hanganyagokat kaptak. Kontrollként a kutatók ugyanabban az időszakban MRI-felvételeket készítettek 17 nem meditáló emberről.
A meditáló csoport, amely nyolc hét után markáns változásokról számolt be életében, naponta átlagosan 27 percet gyakorolt. A változásokat alátámasztották az MRI-felvételek is: a tanulás, emlékezés, részvét és önészlelés szempontjából kulcsfontosságú hippocampus területén például a szürkeállomány sűrűségének növekedését mutatták ki.
A résztvevők egybehangzóan a stressz csökkenéséről számoltak be életükben. Ez együtt járt a stresszel, dühvel kapcsolatba hozható agyi terület, az amygdala szürkeállomány-sűrűségének csökkenésével.
A tudatossággal, öntudattal kapcsolatos agyi struktúra, az insula területén a kutatók nem tapasztaltak a nyolc hét alatt mérhető változást, de úgy vélik, hosszú távon ez a terület is átalakulhat.
A kontrollcsoport tagjaiban a kutatás ideje alatt semmilyen hasonló változást nem figyeltek meg.
A tanulmány kiemeli az agy rendkívüli plaszticitását, és hangsúlyozza, hogy meditációval nemcsak közérzetünket, életminőségünket, hanem agyi struktúráinkat is befolyásolhatjuk.
Meditálni tanítanak a kórházakban

A meditáció gyógyító erejét a nyugati orvoslás is felismerte - a kórházakban oktatott zen buddhista meditáció sikere például óriási.

Egyre több külföldi kórház ismerte már fel, hogy a betegek mentális megerősítése óriási szerepet játszik a gyógyulásban, nem meglepő hát, ha az egészségügy "kínálatában" a meditáció is megjelenik. Nyugaton például egyre több kórházban és klinikán tanítják a zen buddhista meditációt, melynek segítségével az abszolút tudatosság állapotának élményét tanulják meg a páciensek.
Orvosok és gyógyítók vallják, a tudatosság egy olyan belső eszköz, ami mindenkiben benne van, s ami segít, hogy megküzdhessünk a mindennapi stresszel, érzelmi konfliktusokkal, fájdalommal és betegséggel. Vizsgálatokkal bizonyították, hogy a meditáció csökkenti a krónikus fájdalmat, a depressziót, a szorongást, és számos lelki probléma feldolgozásában is hatékony eszköz.
Kilenc pontban foglalják össze a meditáció erejét:
  1. Koncentráció: Jellemző, hogy az emberek gondolatban a múlt vagy a jövő miatt aggódnak. A meditáció segítségével elsajátíthatják, hogy gondolataikat a jelenbe tereljék, s hogy elmerüljenek abban, amit éppen tesznek.
  2. Testtudat: Újra és újra tudatosítani kell, hogy az itt-ben és a most-ban, minden szinten a középpontjában van az ember, tudatosítania kell mindazt, amit lát, hall és csinál. Erre azért van szükség, mert sokan szenvednek a testen kívüli élménytől, mintha külső szemlélői lennének önmaguknak.
  3. Tapasztalás: Nem szabad elzárkózni az új élethelyzetek elől azért, mert valaki attól fél, hogy nem lesz képes érzelmileg megbirkózni velük. Tudatosítani kell, hogy ezek az érzelmek, félelmek normálisak, adott helyzet velejárói, amik csak adott pillanatban léteznek, hamar elmúlnak. Az érzelmi sodrásba bele kell merülni.
  4. Érzelmek: Tudatosítani kell, hogy nincs olyan, hogy jó vagy rossz érzelem. Minden érzelem jó valamire, Meg kell tanulni elfogadni és megismerni az érzelmeket - akármilyet is küld a lélek.
  5. Elfogadás: El kell fogadni a dolgokat olyannak, amilyenek, a valóságot nem szabad másnak látni csak azért, mert az illeszkedik az ember világlátásába. Fontos a reális világszemlélet kialakítása. Ezt a fajta elfogadást másokra is ki kell terjeszteni, mindenkit elfogadni olyannak, amilyen.
  6. Kapcsolódás: El kell sajátítani a természethez és az élőkhöz való kötődést, el kell fogadni, hogy az élet körforgásának része az ember.
  7. Elengedés: Nem szabad emberekbe, dolgokba és élményekbe görcsösen kapaszkodni, tudatosítani kell, hogy az élet egy állandó áramlás, a kapaszkodást csakis a félelem generálja. Meg kell tanulni sodródni az élet áramlásával.
  8. Bizalom: El kell fogadni, hogy az élet áramlása egyszer fel-, másszor lefelé visz, s hogy ez is az áramlás része. Ha kicsúszik az ember lába alól a talaj, önmagába, saját értékeinkbe vetett hitébe kell kapaszkodnia.
  9. Megértés: Gyengéden, kedvesen és türelmesen kell bánni másokkal és önmagunkkal. Bírálat és ítélkezés helyett megértésre kell törekedni.
Ezekkel az alapgondolatokkal bárki életébe elhozható az abszolút tudatosság, amit tudatos légzéstechnika és meditáció segítségével tanítanak meg a betegeknek, hogy a gondok és a stressz által robotpilótára kapcsolt agyat kizökkentsék, és megtanítsák a pillanat örömét megérezni.
(Forrás: http://www.nlcafe.hu/ezoteria/20120228/meditalni_tanitanak_a_korhazakban/)


Ez történik veled, ha meditálsz

A rendszeres elmélyülés szinte mindenre gyógyír, a testi, lelki megbetegedések legmélyéről húzza ki az embert.

Egyre többen ismerik fel, hogy a meditációhoz nem kell a spirituális véna, a lótuszülés meg a csakratisztítás, a meditáció jótékony hatását ma már az orvostudomány is elismeri. Kutatások bizonyítják, hogy a meditációval jelentősen csökkenthető a stressz, a szorongás, orvosolható a függőség és a depresszió, segítségével fejleszthető a memória - amiről pedig csak kevesen tudnak, hogy segítségével az agyi struktúrák is átírhatók. Sok gyakorlással elérhető, hogy az agyi neuronok másképp "kommunikáljanak" egymással, amivel rengeteg betegség válik orvosolhatóvá.


A meditáció hatásai

Meditációval csökkenthető a fájdalom
Kísérletekkel bizonyították, hogy meditatív állapotban - illetve közvetlenül utána - az agy fájdalomközpontja fájdalom hatására jóval alacsonyabb aktivitást mutat, szemben azokkal, akik nem gyakorolták az elmélyülés technikáját.

Meditációval csökkenthető a stressz
Az agy egy része, az amygdala felelős az érzelmi mélypontok kialakulásáért, ennek hibás működése okozhatja például a szorongást, a stresszt. MRI-felvételek azonban bizonyítják, hogy meditációval ennek az agyterületnek a minősége is változik, a rendszeres meditálók érzelmi egyensúlya pedig helyreáll.

Meditációval javul a memória
A hippokampusz az az agyrégió, ami nélkülözhetetlen szerepet játszik összetett információk, események memorizálásában. Ez az agyterület szintén nagyon érzékenyen reagál a stresszre, a stresszhormon, a kortizol hatására például zsugorodik, de kimutatták azt is, hogy meditáció hatására az hippokampusz szürkeállománya növelhető.

Meditációval megvédi a szívet
Szintén kutatásokkal igazolták, hogy hosszú távú meditációval csökkenthető a szívbetegségek kialakulásáért felelős C-reaktív fehérje mennyisége.

Meditációval szabályozható a vérnyomás
Elmélyülés hatására csökkenthető a vérnyomás, meditáció hatására a vérben nitrogén-oxid keletkezik, e gáz hatására az erek kitágulnak, a vér könnyebben tud áramolni, csökkentve ezzel a vér áramlásához szükséges nyomást.
(Forrás: www.nlcafe.hu/ezoteria/20130504/meditacio-hatasai-egeszseg/)