Mai napra szánt elmélkedés
(SZÖGJAL RINPOCSE PILLANATRÓL PILLANATRA Napi elmélkedések életről és halálról)

Miskolci Tradicionális Pránanadi Alapítvány és Klub honlapja

Október 20.


Ha elkötelezzük magunkat egy hathatós
bölcsességmódszer mellett, és eltökélten dolgozunk
vele, akkor megvan a lehetősége, hogy
megvilágosodjunk.
Tudatunk azonban zavarodottság és kétségek között
hányódik. Néha úgy érzem, hogy a kétség még
a vágynál és a ragaszkodásnál is nagyobb akadálya
az emberi fejlődésnek. Társadalmunk a bölcsesség
helyett az okosságot értékeli, s értelmünk
legfeleslegesebb, legharsányabb és legkevésbé hasznos
megnyilvánulásait üdvözli. Annyira hamisan
"kifinomultak" és neurotikusak lettünk, hogy még
magában az igazságban is kételkedünk. A kétely
nem más, mint az ego kétségbeesett kísérlete, hogy
megvédje magát a bölcsességtől, s ezt kiáltják
ki az igazi tudás gyümölcsének, céljának, és istenítik.
Ez az alattomos kétség a szanszára gonosz ura, akit
egy csapat "szakember" szolgál, akik nem
azt a nyíltszívű és nagylelkű kétséget tanítják nekünk,
amelyről Buddha is állította, hogy szükséges a tanítás
értékének próbára tételéhez és bizonyításához,
hanem a kétség egy romboló formáját, amely nem
hagy számunkra semmit, amiben hihetnénk, semmit,
amiben reménykedhetnénk és semmit, amiért
élhetnénk.